För barn och ungdomar som behöver extra stöd

Att gå i skolan idag, är att uppfylla många krav som samhället ställer på barn och ungdomar. Betyg finns redan i grundskolan idag och det sätter en stor press på många elever. Många riskerar att inte klara vissa ämnen, om de halkar efter eller redan har svårt för det ämnet. Barn i grundskolan och ungdomar i gymnasiet kan dock få hjälp, genom Smartstudies. Här kan man få läxhjälp på ett pedagogiskt sätt. SmartStudies ser till att varje barn, får en egen coach som sätter upp en anpassad studieplan som gör att barnens behov och mål, kan uppnås. Ämnen som studieteknik, matematik samt att få motivation är något som SmartStudies är experter på.

Hur fungerar det med läxhjälp?

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter

Rätt till RUT-avdrag

Läxhjälp och studiehjälp ger även rätt till skattereduktion, eller så kallad RUT-avdrag. För alla regler kring detta så kan ni läsa mer på Skatteverket.

SmartStudies finns i hela Sverige

Smartstudies.se håller till i stort sett hela Sverige och finns i många städer. Genom att besöka hemsidan kan du se om de finns i just din stad. På hemsidan ser du även vad för ämnen som ges. Ta personlig kontakt för att få personlig vägledning.

10 Aug 2015